Amalan Melancarkan Rezeki Dengan Surat Al-Waqiah

loading...
Doa dan amalan rejeki luas lancar – Dalam kitab Abwabul-Jinan, Abdul Qasim Al-Asfahani menuturkan : Bacaan surat Al-Waqiah untuk keluasan rizki dan penghidupan ini benar-benar punya khasiat ajaib. Selanjutnya beliau menyebutkan 3 cara pengamalan. Katanya, membaca surah ini, dengan mengikuti salah satu dari 3 cara ini, memiliki banyak sekali faedah. Diaantaranya: pembacanya tidak akan di timpa kesempitan hidup. Rizkinya melimpah, kesulitan2nya terpecahkan. Mereka berkata : Semua khasiat itu telah terbukti mujarab.
amalanrezeki
Berikut ke-3 cara yg dimaksud:
Cara pertama
Mulai hari sabtu , bacalah surat Al-Waqiah setiap malam 3 kali, pd malam Jum’at 8 kali, terus menerus sampai 5 minggu. Sebelum membaca surah ini setiap malam, hendaknya engkau baca doa ini :
Allaahummar zuqnaa rizqan waa si’an halaalan thayyiban min ghairi kadd, wastajib da’watiimin ghairi radd, waa’udzubika min fadhiihatai alfaqri waddain, wadfa’ ‘annii hadaini bihaqqil imaamainis sibthainil hasani walhusaini ‘alaihimas salaam, birahmatika yaa arhamarrahimiin.
Cara kedua:
Waktunya dimulai dari malam sabtu pada awal bulan, sampai malam ke-5, membaca surat Al-Waqiah setiap malam 5 kali. Pada malam Jum’at bacalah 11 kali. Sebelum mulai membaca surah, terlebih dulu baca doa tadi (cara pertama) 3 kali. Selanjutnya baca doa ini :
Yaa raaziqal muqilliin, wa yaa raahimal masaakiin, wa yaa daliilal mutahayyiriin, wa yaa ghiyaatsal mustaghiitsiin, wa yaa maalika yaumiddin, iyyaakana’budu wa iyyaaka nasta’iin
Allahumma in kaana rizqii fiissamaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil ardhi faakhrijhu, wa in kaana ba’iidan faqarribhu, wa in kaana qaliilan fakatsirhu, wa in kaana qariiban fayassirhu, wa baariklanaa fiihi birahmatika yaa arhamarraahimiin.
Cara ketiga:
Mulai pada malam Kamis, bacalah surah Al-Waqiah 5 kali, pada malam Jum’at 11 kali, pada malam Sabtu hingga malam Rabu, setiap malamnya membaca 5 kali. Sehingga jumlah seluruhnya dalam 1 minggu 41 kali. Setiap kali selesai membaca surah, bacalah doa tadi tadi pada cara kedua.
Amalan ini, dengan ketiga cara tadi serta keutamaanya, disebutkan juga dalam kitab Al-Laili Al-Makhzunah. Pengarangnya menambahkan: Pengalaman2 mengenai faedah membaca surah yang di berkahi ini banyak sekali. (kaskus)
Baca juga : amalan rezeki dengan ayat 1000 dinar
Loading...
Baca Juga :  Amalan Surat Al-Fatihah Untuk Kekuatan, Kekayaan Dan Kesejahteraan

Baca Juga :  Doa Mustajab Dan Amalan Untuk Melancarkan Rezeki